เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00117878
บาร์โค้ด30020001218702
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า26 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม4