เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122145
บาร์โค้ด30020001231101
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0