เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122142
บาร์โค้ด30020001231168
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0