เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075932
หมายเลขทรัพยากรi00121978
บาร์โค้ด30020001231366
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (เม.ย.) 2511
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0