เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075932
หมายเลขทรัพยากรi00121974
บาร์โค้ด30020001231390
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พ.ย.) 2510
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1