เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00121326
บาร์โค้ด30020001236019
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2550
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0