เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00121265
บาร์โค้ด30020001237637
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0