เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112873
บาร์โค้ด30020001237744
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ต.ค.) 2521
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า31 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0