เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00120200
บาร์โค้ด30020001237868
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0