เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00119912
บาร์โค้ด30020001238544
เล่มvol. 40 no. 4 (Oct.) 1998
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0