เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00119832
บาร์โค้ด30020001238791
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1655 (04 พ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0