เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00119738
บาร์โค้ด30020001239237
เล่มvol. 138 no. 1-4, spp.48 (Jan.-Apr.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0