เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00119737
บาร์โค้ด30020001239252
เล่มvol. 130 spp. 36 2003
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0