เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00119496
บาร์โค้ด30020001239591
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0