เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00119499
บาร์โค้ด30020001239609
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0