เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00118780
บาร์โค้ด30020001239708
เล่มปีที่ 24-25 ฉบับที่ 11-2 (ก.ย.-ธ.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0