เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00118777
บาร์โค้ด30020001239716
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0