เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00118778
บาร์โค้ด30020001239724
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0