เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00118776
บาร์โค้ด30020001239740
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0