เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061698
หมายเลขทรัพยากรi00118327
บาร์โค้ด30020001241415
เล่มvol. 29-30 no. 1-2,1-2 (Apr.-Oct.) 2008-2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0