เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00118262
บาร์โค้ด30020001242017
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 97-100 (ส.ค.-พ.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0