เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00118261
บาร์โค้ด30020001242025
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 90-93 (ม.ค.-เม.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0