เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00118258
บาร์โค้ด30020001242033
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 101-104 (ธ.ค.-มี.ค.) 2552-2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0