เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00118263
บาร์โค้ด30020001242041
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 105-108 (เม.ย.-ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0