เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00118259
บาร์โค้ด30020001242066
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 94-96 (พ.ค.-ก.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0