เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118236
บาร์โค้ด30020001242231
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1481-1489 (02-27 ม.ค.-ก.พ.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1