เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118234
บาร์โค้ด30020001242256
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1560-1567 (09-27 ก.ค.-ส.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1