เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118235
บาร์โค้ด30020001242264
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1551-1559 (07-02 พ.ค.-ก.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0