เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118232
บาร์โค้ด30020001242272
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1508-1515 (10-28 ก.ค.-ส.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0