เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118233
บาร์โค้ด30020001242280
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1499-1507 (08-03 พ.ค.-ก.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0