เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118231
บาร์โค้ด30020001242306
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1490-1498 (06-01 มี.ค.-พ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0