เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118239
บาร์โค้ด30020001242314
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1516-1523 (04-23 ก.ย.-ต.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0