เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00118238
บาร์โค้ด30020001242348
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1533-1541 (01-26 ม.ค.-ก.พ.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0