เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00117879
บาร์โค้ด30020001242777
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2-6 (ธ.ค.-เม.ย.) 2528-2529
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0