เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00117401
บาร์โค้ด30020001242967
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1633 (02 ธ.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0