เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00117111
บาร์โค้ด30020001243213
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1627 (21 ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Nov 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0