เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00117017
บาร์โค้ด30020001243502
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1626 (14 ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1