เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00116999
บาร์โค้ด30020001243601
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 123 (ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0