เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00117000
บาร์โค้ด30020001243619
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0