เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00117001
บาร์โค้ด30020001243676
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0