เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00116986
บาร์โค้ด30020001244641
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1624 (30 ก.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า13 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0