เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00116035
บาร์โค้ด30020001245804
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม3