เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00116033
บาร์โค้ด30020001245812
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0