เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00116010
บาร์โค้ด30020001245994
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0