เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00116009
บาร์โค้ด30020001246000
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2552-2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0