เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00116008
บาร์โค้ด30020001246018
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 3-7 (ม.ค.-พ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0