เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00115527
บาร์โค้ด30020001247255
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1616 (05 ส.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Aug 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1