เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00115120
บาร์โค้ด30020001248006
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Jul 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1