เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00115102
บาร์โค้ด30020001248295
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1612 (08 ก.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า12 Jul 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1