เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114969
บาร์โค้ด30020001248311
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1611 (01 ก.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Jul 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0